INTERDICȚII

Având în vedere prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si hotărârile Comitetului National, ale Comitetului Judetean si Local pentru Situatii de Urgenta, în vederea prevenirii răspândirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise următoarele activități în localități unde este depășită incidenţa cazurilor de 3/1.000 de locuitori:

Incălcarea interdicțiilor de mai jos constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de la 500 la 15.000 lei, potrivit art. 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

ÎNTRUNIRI / ADUNĂRI PUBLICE:

 • organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise (cu excepţia celor organizate şi desfăşurate în condițiile prevăzute la pct. 2-18 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 );

DOMENIUL CULTURAL

 • organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 • organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum si a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale, desfasurate in aer liber;

DOMENIUL RECREAȚIONAL

 • activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
 • exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri în interiorul centrelor comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;
 • activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

DOMENIUL SPORT

 • activitatea de pregatire fizica în salile de sport / fitness ( cu exceptia activitatilor desfasurate de sportive profesionisti legitimati si / sau de performanta ).

DOMENIUL HoReCa

 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ( cu exceptia restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare );
 • activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 • organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii inchise, precum si in spatii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 • activităţile barurilor, cluburilor şi discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici;

RELIGIE

 • participarea la procesiunile si/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in Timisoara;

MOBILITATE

 • circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 • efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale;